Pure Apk Template Blogspot - Giao diện trang chia sẻ phần mềm cho Blogspot

Pure APK là một mẫu blogger mượt mà, đáp ứng và tối thiểu. Đây là một trang web chia sẻ APK với nền tảng blogger. Đây là một mẫu blogger chia sẻ APK tiếp theo.

Pure Apk Template Blogspot

Tính năng chủ đề APK thuần túy của Blogger
Đáp ứng 100%
Thân thiện với thiết bị di động
Thông tin chi tiết về Google PageSpeed
Lược đồ (BlogPosting)
Tải nhanh
Thân thiện với SEO
Adsense đã sẵn sàng
Điều hướng trang được đánh số
Widget ứng dụng nổi bật
Widget trò chơi nổi bật
Widget bài viết gần đây
Bánh mì vụn
Các nút tải xuống và chơi của Google
Ảnh chụp màn hình Slider
Nút chia sẻ xã hội

Post a Comment

0 Comments